Lastetants ja eneseväljendusoskuse treening 4-7 aastastele, võimalus osaleda mängukooli ja robootika tundides kolmapäeviti kell 17.05-17.50.

Tantsutunnis arendatakse rütmi- ja muusikataju, koordinatsiooni, vastupidavust, tantsulist loomingulisust, esinemisjulgust ja tantsuoskust. Oodatud on kõik tantsuhuvilised lapsed.

Esmaspäeviti kell 17.05-17.50

Õppemaks 22 eurot

Õpetaja:
Age Laurit ja Pille Perner