Eelkool 6-7 aastastele, lasteaia viimane rühm

Tunnid toimuvad üks kord nädalas, kokku kaks koolitundi. Rühmad on sobilikud nii kodustele kui ka lasteaias käivatele lastele. 

Esmaspäeviti kell 17:00 - 18.30

Õppemaks 35 eurot kuus

Õpetaja: Ave Ruul

Läbitakse programm, mis valmistab lapsed ette kooliks. Õpetaja kasutab õppetöö rikastamiseks robotit matemaatilise mõtlemise ning eneseväljendamise arendamiseks.

Õpitakse:

  • eesti keel
  • häälimine ja häälikumängud (logopeedilisd harjutused)
  • matemaatika
  • kunst
  • loodusõpetus
  • robootika
  • rütmika ja eneseväljendusoskuse arendamine

Eesti keel
Suulise väljendusoskuse arendamine. Lugemisoskuse õpetamine ja arendamine. Kirjatehnika õpetamine ja arendamine. Lihtsate lausete kirjutamine. 

Matemaatika 

Geomeetrilised kujundid. 
Arvude 1,2,3,… nimetused ja järjestus. Tehted naturaalarvudega. Lihtsamad tekstülesanded.
Suurused. Arvutamine 12 piires. 

Kunst
Voolimine, joonistamine, lõikamine. Põhivärvid, vastandvärvid, täiendvärvid.

Loodusõpetus
Õpime tundma leht- ja oksapuid, metsamarju, söögiseeni, puuvilju, marju, juurvilju, ränd- ja paigalinde, metsloomi, koduloomi- ja linde.
Räägime aastaaegadest ja aastaaegade tunnustest ning õpime selgeks kuude nimetused.
Õpime loodushoidu ja räägime looduses käitumisest.
           


REGISTREERUN

Email again: