Eelkool 6-7 aastastele, lasteaia viimane rühm

Tunnid toimuvad üks kord nädalas, kokku kaks koolitundi. Rühmad on sobilikud nii kodustele kui ka lasteaias käivatele lastele. 

Esmaspäev, kell 17:00 - 18.30

Õppemaks 25 eurot kuus

Õpetajad: Pille Perner

Läbitakse programm, mis valmistab lapsed ette kooli minekuks.

Õpitakse:

  • eesti keel
  • matemaatika
  • inglise keel
  • kunst
  • loodusõpetus
  • robootika

Eesti keel
Suulise väljendusoskuse arendamine. Lugemisoskuse õpetamine ja arendamine. Kirjatehnika õpetamine ja arendamine. Lihtsate lausete kirjutamine. 

Matemaatika 

Geomeetrilised kujundid. 
Arvude 1,2,3,… nimetused ja järjestus. Tehted naturaalarvudega. Lihtsamad tekstülesanded.
Suurused. Arvutamine 12 piires. 

Kunst
Voolimine, joonistamine, lõikamine. Põhivärvid, vastandvärvid, täiendvärvid.

Loodusõpetus
Õpime tundma leht- ja oksapuid, metsamarju, söögiseeni, puuvilju, marju, juurvilju, ränd- ja paigalinde, metsloomi, koduloomi- ja linde.
Räägime aastaaegadest ja aastaaegade tunnustest ning õpime selgeks kuude nimetused.
Õpime loodushoidu ja räägime looduses käitumisest.
             

Inglise keel
Laps õpib selgeks esmased inglisekeelsed väljendid ja saab suhtlemiskogemust.

REGISTREERUN

Email again: