Mängukool 4-5 aastaste rühm

Tunnid toimuvad üks kord nädalas 45 minutit korraga. Rühmad on sobilikud nii kodustele kui ka lasteaias käivatele lastele.

4 - 5 aastastele

Esmaspäeviti kell 17:00-17:45

Õppemaks 16 eurot

Õpetaja: Krista Rehkli

Eesti keel
Suulise väljendusoskuse arendamine. Tähed, häälikud, sõnavara rikastamine. Kõnearendusmängud. Kirja eelharjutused. Jutustamisoskuse arendamine.

Matemaatika

Geomeetrilised kujundid. Arvude 1,2,3,… nimetused ja järjestus. Suurused. Matemaatilised mängud.

Kunst
Voolimine, joonistamine, lõikamine. Põhivärvid, vastandvärvid, täiendvärvid. Rebimine.

Muusika ja rütmika
Laulmine. Laulude ja muusikapalade muusikalis- rütmilised harjutused.


REGISTREERUN
Email again: